برگزاری اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان   

اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان به ریاست جناب آقای رضا محمدی اصل به عنوان مدیر کل و رییس کارگروه و جناب آقای ابراهیم حسین زاده به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در کارگروه و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/10/25 در محل اداره کل، تشکیل گردید.


اولین جلسه «کارگروه توسعه مدیریت» در اداره کل زندان استان گیلان به ریاست جناب آقای رضا محمدی اصل به عنوان مدیر کل و رییس کارگروه و جناب آقای ابراهیم حسین زاده به عنوان نماینده سازمان

مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در کارگروه و اعضای محترم کارگروه در تاریخ 1398/10/25 در محل اداره کل، تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی، تبادل نظر و تصویب قرار گرفت:

مصوبات جلسه: 

  1. شاخص های عمومی ذیل محور ارتقاء سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی عملکرد سال 1397 بررسی و آسیب شناسی و در جلسه تبیین شد. به سوالات و ابهامات پاسخ داده شد.
  2. در مورد زیر شاخص های ستاره دار(بندهای 1و2) و شاخص های تدوین شده بند (9) ستاره دار چک لیست شاخص های ارتقاء سلامت اداری سال 1398، مقرر شد با سازمان مرکزی مکاتبه و پیگیری گردد و برش ها و شاخص ها جهت اجرایی شدن در اختیار استان قرار گیرد.
  3. با توجه به مکاتبات قبلی اداره کل، مقرر شد؛ صدور و ارسال حکم بازرس/بازرسان ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، پیگیری های لازم از سازمان مرکزی زندانهای کشور صورت پذیرد تا مطابق بخشنامه ابلاغی اقدام گردد.                                                    
  4. مقرر شد، مناسب سازی فضاهای اداری ویژه جانبازان و معلولین و رفع نواقص موجود با هماهنگی اداره کل بهزیستی استان گیلان انجام شود 
  5. مقرر شد؛ نسبت به رصد و پاسخگویی به شکایات و درخواست های مردمی در سامانه رسیدگی به شکایات مردمی در بستر سامد در زمان تعیین شده، اقدام گردد.    
  6. شاخص های اختصاصی، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت. مقرر شد شاخص های اختصاصی مورد بازنگری قرار گیرد و در این راستا با سازمان مرکزی هماهنگی و پیگیری گردد تا سازمان مرکزی با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تدوین شاخص ها  به صورت دسته بندی شده و محوری برای مجموعه ای از زیرشاخص های همگن اقدام نماید و در صورتی که برنامه عملیاتی درون دستگاهی ملاک و مبنای ارزیابی است، بازنگری عناوین شاخص ها، واحد سنجش و اهداف شاخص ها به طور دقیق بر اساس برنامه عملیاتی صورت پذیرد.
  7. اجرای مصوبات دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان مورخ 1398/07/28 که به ریاست استاندار محترم گیلان تشکیل و طی نامه شماره 427415  مورخ 1398/08/02جهت اجراء به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد، در جلسه یادآوری شد.  
پست شده توسط: admin
در روز 1398/11/19 ساعت 08:46:34 , شاخه: عمومی