اخبار

دريافت كپی مدارك هويتي توسط دستگاه‌های اجرايی از خدمت‌گيرندگان ممنوع شد   [ +0 | -0 ]

دريافت كپی مدارك هويتي توسط دستگاه‌های اجرايی از خدمت‌گيرندگان ممنوع شد

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور بخشنامه ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي از خدمت‌گيرندگان را ابلاغ كرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان،پيرو بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور مبني بر «اجراي آزمايشي (پايلوت) ممنوعيت دريافت مدارك هويتي در استان‌هاي خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه‌هاي اجرايي» و آمادگي ايجادشده در دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه و با رويكرد اصلاح نظام اداري، تحقق اهداف توسعه دولت الكترونيكي، استنادپذيري الكترونيكي، كمك به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هويتي، افزايش سلامت اداري و تسهيل ارائه خدمات به مردم، اخذ كپي مدارك هويتي ممنوع و احراز اصالت هويت برخط اجباري شد.

به موجب اين بخشنامه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي نحوه استعلام‌هاي برخط و رفع موانع حقوقي و قانوني احتمالي با سازمان ثبت احوال كشور به تفاهم برسند، به‌گونه‌اي كه حداكثر ظرف مدت يك ماه، دريافت كپي مدارك هويتي در فرآيندهاي ارائه خدمات به شهروندان به صورت كامل حذف شود.

همچنين سازمان ثبت احوال كشور موظف است وب‌سرويس‌هاي كد ملي، شناسنامه و ارائه كد رهگيري پس از هر استعلام را در اختيار دستگاه‌ها قرار دهد و زمينه اصالت‌سنجي كدهاي رهگيري را براي پيگيري‌هاي بعدي مهيا كند.

اين بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مديريت خدمات كشوري، براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست و حسن اجراي آن در ارزيابي سالانه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني لحاظ مي‌شود.

مسئول اجراي اين بخشنامه بالاترين مقام هر دستگاه اجرايي است و مديران و كاركنان دستگاه‌هاي مشمول در تمامي سطوح سازماني موظفند تمهيدات لازم را براي اجراي مؤثر و دقيق آن فراهم كنند.

 بخشنامه در خصوص ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي توسط دستگاه هاي اجرايي از خدمت گيرندگان به شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل