اخبار

برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان   [ +0 | -0 ]

برگزاری سومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان  با حضور مدیرکل محترم جناب آقای اشکانی پور رئیس کارگروه و سرکار خانم مریم شادبهر و آقایان  شهرام ناوورنویری و حامد فاتحی ( نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان) و اعضای محترم کارگروه  ، در تاریخ 98/11/05 در محل آن اداره کل ، تشکیل گردید.


جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل استاندارد استان گيلان  با حضور مدیرکل محترم جناب آقای اشکانی پور رئیس کارگروه و سرکار خانم مریم شادبهر و آقایان  شهرام ناوورنویری و حامد فاتحی ( نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان) و اعضای محترم کارگروه  ، در تاریخ 98/11/05 در محل آن اداره کل ، تشکیل و موارد ذیل مطرح شد :

1. با توجه دستورات جلسه، نتایج ارزیابی عملکرد سال1397 در محورها و شاخص های عمومی: 1- محور اول: اصلاح ساختار سازمانی2- محور سوم: مدیریت سرمایه انسانی 3- محور چهارم: شفافیت و مدیریت مالی4- محور پنجم: بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری 5- محور هفتم: استقرار نظام مدیریت عملکرد، مورد بررسی، تحلیل و آسیب شناسی قرار گرفت.

2. به سوالات و ابهامات مطروحه پاسخ داده شد. تآکید شد که اقدامات اجرایی برابر مصوبات شورای عالی اداری، بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی صورت پذیرد و مستندات لازم و کافی جهت هر یک از شاخص ها در موعد مقرر در سامانه ارزیابی عملکرد بارگذاری نماید.

مقرر شد، نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه های مختلف (ستاد، سادا و دادور و یاور) که دستگاه ها بر اساس آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرند، در موعد مقرر و طبق بخشنامه های ابلاغی اقدام گردد و در مورد شاخص مدیریت سبز با اداره کل حفاظت محیط زیست استان، هماهنگی های لازم و نهایی صورت پذیرد.

3.شاخص های مربوط به واگذاری ها و تفویض اختیار ها، تبیین موضوع شد و مقرر شد در این مورد بر اساس موارد ابلاغی سازمان مرکزی اقدام گردد.

4.مقرر شد، در اسرع وقت نسبت دریافت برش شاخص های اختصاصی سال1398 از سازمان مرکزی و ارسال یک نسخه از آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در موعد مقرر اقدام گردد. همچنین، تآکید گردید که مطابق شاخص های ارزیابی عملکرد، ارزشیابی در سطوح مختلف مدیران و کارکنان به صورت مکانیزه انجام شود.

 

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل