اخبار

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گيلان    [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گيلان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گيلان  با حضور مدیرکل محترم جناب آقای حسینی رئیس کارگروه  و اعضای محترم کارگروه و سرکار خانم شادبهرنماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجناب آقای فاتحی کارشناس توسعه منابع انسانی ، در تاریخ 98/10/7 در محل اداره کل ، تشکیل گردید.


جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گيلان  با حضور مدیرکل محترم جناب آقای حسینی رئیس کارگروه  و اعضای محترم کارگروه و سرکار خانم شادبهرنماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجناب آقای فاتحی کارشناس توسعه منابع انسانی ، در تاریخ 98/10/7 در محل اداره کل ، تشکیل و موارد ذیل مطرح و مصوب شد :

  1. ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال 1398 .
  2. ارائه گزارش مصوبات اجرایی جلسه اول کارگروه توسعه مدیریت .
  3. بررسی آسیب شناسی شاخص های عمومی در محور اصلاح ساختار سازمانی و محور مدیریت سرمایه انسانی زیر شاخص اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی مدیران و کارکنان و زیر شاخص محور استقرار نظام ارزیابی عملکرد .
  4. مقررشد در خصوص دریافت شاخص های ستاره دار شاخص های عمومی از ستاد پیگیری گردد.
  5. مقررشد در خصوص سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی ، به روز رسانی سامانه مذکور اقدامات لازم صورت گیرد.
  6. مقرر شد در خصوص اجرای کامل  بخشنامه 200/92/18819 مورخ 1392/11/14 اصلاحیّه نظام آموزش کارکنان و مدیران اقدامات اصلاحی انجام گیرد .
  7. مقررشد در خصوص زیر شاخص فعال سازی کارگروه های توسعه مدیریت از محور استقرار نظام مدیریت عملکرد  ، در برگزاری فعال  جلسات کارگروه  و پیگیری در اجرایی شدن مصوبات جلسات کارگروه .
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل