اخبار

برگزاری جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان»    [ +0 | -0 ]

برگزاری جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان»

جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» به ریاست جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، رؤسای گروهها و کارشناسان معاونت در تاریخ 1398/10/21در محل دفتر معاونت، تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.


جلسه «کارشناسی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان» به ریاست جناب آقای گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان، رؤسای گروهها و کارشناسان معاونت در تاریخ 1398/10/21 در محل دفتر معاونت، تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 در این جلسه، مقرر شد در مورد مبهم بودن درگاه ملی مجوزها (www.G4B.ir) به عنوان پیشخوان خدمات دولت با سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبه گردد و در مورد  بازرسی نحوه اجرای مفاد مصوّبه حقوق شهروندی در نظام اداری و ارائه گزارشات الکترونیکی بازرسی با دفتر امور اجتماعی استانداری گیلان هماهنگی های اولیه صورت پذیرد تا از نتایج آن در ارزیابی عملکرد سال1398 در موعد مقرر استفاده گردد و با توجه به تغییرات شاخص ها و زیر شاخص های ارزیابی عملکرد حقوق شهروندی در سال1398، نسبت به ایجاد تغییرات در سامانه ساوانا جهت گزارشگیری نیز اقدام شود.

همچنین برگزاری جلسه آتی(سوم) شورای راهبری توسعه مدیریت استان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه عمده مصوبات دومین جلسه شورا، حول محور دولت الکترونیک بود، مقرر شد طی نشست مشترک با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، آخرین وضعیت اجرایی شدن مصوبات؛ پیگیری و برخی هماهنگی های ضروری انجام گردد.

در مورد وضعیت نحوه راه اندازی و استقرار میزخدمت در استان و با توجه به مکاتبات و پیگیری های انجام شده قبلی ، مقرر شد دستگاه هایی که تا پایان بهمن ماه سال1398در این مورد اقدامی انجام نداده باشند، فهرست این دستگاه ها به عنوان «عدم همکاری» به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام گردد.

در ادامه، مقرر گردید به منظور مرور، به روز رسانی اطلاعات و رفع برخی از ابهامات؛ موضوع «بخشنامه خوانی» در دستور کار معاونت قرار گیرد و این مهم به طور مستمر، منظم و به صورت برنامه ریزی شده با رویکرد محوری وظیفه ای توسط همکاران در نشست های مشترک انجام شود.

در پایان ، این جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل