اخبار

برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل جهاد کشاورزی استان گیلان    [ +0 | -0 ]

برگزاری دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل جهاد کشاورزی استان گیلان

دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل جهاد کشاورزی استان گیلان روز شنبه مورخ 98/9/30  برگزار گردید.


دومین جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل جهاد کشاورزی استان گیلان روز شنبه مورخ  98/9/30  از ساعت 10 الی 12 با حضور اعضای محترم کارگروه برگزار گردید و آقایان فاتحی و نویری ( نماینده‌های سازمان در کارگروه ) به بررسی و آسیب شناسی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه پرداختند و گزارشاتی از عملکرد دستگاه در سال جاری توسط کارشناسان آن اداره کل ارائه گردید.

شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل