اخبار

جلسه شورای فنی استان در تاریخ 1399/11/1 برگزار شد.   [ +0 | -0 ]

جلسه شورای فنی استان در تاریخ  1399/11/1 برگزار شد.

جلسه شورای فنی استان ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/1 در استانداری گیلان برگزار شد


در ابتدا جناب آقای مهندس مقدم، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، ضمن عرض خیر مقدم به اعضا، به شرایط اقلیمی پیش رو و احتمال بارش برف در استان اشاره و بر آمادگی کامل کلیه دستگاههای متولی در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف در استان، تاکید کردند. پس از آن ایشان، پروژه آزاد راه رودبار –منجیل را یکی از پروژه های مهم استان ارزیابی نموده و خاطر نشان کردند که مسئولین استانی و کشوری  برای بهره برداری به موقع این پروژه زحمات زیادی را متقبل شده و لازم است همه دستگاههای متولی همکاری لازم را در روند اجرا و بهره برداری در زمان پیش بینی شده این پروژه، بعمل آورند. در ادامه ایشان ضمن اشاره به اهمیت موضوع مناسب سازی فضاها برای افراد دارای معلولیت، خواستار رعایت این موضوع خصوصا در زمان اجرای پروژه های عمرانی شدند. سپس بیان داشتند که بتن به عنوان یک فرآورده ساختمانی پرمصرف در پروژه های عمرانی و در پروژه های بخش خصوصی بوده و لازم است به موضوع کیفیت و قیمت آن توجه جدی شود.

در ادامه جناب آقای مهندس رحیمی، مدیر محترم نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، گزارش مختصری از  اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسات گذشته شورا ارائه و خاطر نشان کردند که دستور سوم این جلسه نیز مطابق مصوبات جلسه گذشته شورا  تنظیم و ارائه می گردد. پس از آن ایشان ضمن اشاره به مصوبات جلسات گذشته شورای فنی استان در خصوص تولید، کیفیت و قیمت بتن، خواستار اقدامات جدی دستگاهها و دیگر مراجع متولی، در اجرای این مصوبات شدند. همچنین ایشان، به منظور کنترل قیمت بتن در استان،  بر لزوم کنترل و اعمال نظارت های لازم بر قیمت خصوصا حمل و نقل مصالح ساختمانی مورد نیاز برای تولید بتن در استان،  تاکید کردند.در ادامه مطابق دستورات جلسه ،گزارش بازدید کارگروه نظارت شورای فنی از پروژه آزاد راه رودبار-منجیل و پروژه های  ساختمانی اداره کل راه و شهرسازی استان، و همچنین گزارش کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورا در خصوص بررسی آنالیز قیمت بتن در استان، در جلسه مطرح شد.تگ‌ها:  
پست شده توسط: admin
در روز 1399/11/2 ساعت 10:21:24, شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل