اخبار

بررسی و تبادل نظر پیرامون فصل هفتم آمایش سرزمین در سازمان جهاد کشاورزی   [ +1 | -0 ]

بررسی و تبادل نظر پیرامون  فصل هفتم آمایش سرزمین در سازمان جهاد کشاورزی

به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون  فصل هفتم آمایش با تاکید بر عناوین پروگرام‌های اجرایی ، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و برنامه عملیاتی پروگرام‌های اجرایی؛ در تاریخ 1397/08/23، نشست مشترکی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با حضور کارشناسان  اجرای طرح مطالعات آمایش، دستگاه های اجرایی امور تولیدی و نمایندگان سازمان و مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.


به گزارش حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون  فصل هفتم آمایش با تاکید بر عناوین پروگرام‌های اجرایی ، طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و برنامه عملیاتی پروگرام‌های اجرایی؛ در تاریخ 1397/08/23 ، نشست مشترکی در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با حضور کارشناسان  اجرای طرح مطالعات آمایش،  دستگاه های اجرایی امور تولیدی و نمایندگان سازمان و مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

در این نشست نمایندگان دستگاه های اجرایی مدعو نقطه نظرات خود را به مجری طرح منعکس نمودند و مقرر شد در خصوص موارد مطرح شده در  فصل هفتم مطالعات آمایش،  تمامی دستگاه های اجرایی مشارکت فعال داشته و نظرات کارشناس مکتوب خود را اعلام دارند. 


نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1397/9/1 ساعت 11:16:12, شاخه: General, چاپ, ایمیل