به منظور بررسی ظرفیت و ویژگی های سامانه مرکزآموزش وپژوهش های توسعه و آینده نگری برای ایجاد و راه اندازی پایگاه داده های پژوهشی استان   

به منظور بررسی ظرفیت و ویژگی های سامانه مرکزآموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری برای ایجاد و راه اندازی پایگاه داده های پژوهشی استان جلسه ای درروز یکشنبه مورخ 1399/08/25 درمحل مرکزآموزش وپژوهش با حضور نمایندگانی ازاداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات؛دانشگاه علوم پزشکی؛ نظام مهندسی؛دانشگاه گیلان؛ ودانشگاه پیام نوربرگزارگردید.


به منظور بررسی ظرفیت و ویژگی های سامانه مرکزآموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری برای ایجاد و راه اندازی پایگاه داده های پژوهشی استان جلسه ای درروزیکشنبه مورخ 1399/08/25 درمحل مرکزآموزش وپژوهش باحضور نمایندگانی ازاداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات؛ دانشگاه علوم پزشکی؛نظام مهندسی؛ دانشگاه گیلان؛ ودانشگاه پیام نوربرگزارگردید.

در ابتدا مدیر مرکز دکترعلیرضا محمدی ضمن عرض سلام وخیر مقدم به حضار اعلام نمودند ضرورت ایجاد این سامانه چند سالی است که مورد توجه کار گروره آموزش و پژوهش استان قرار گرفته است ولی مسائل زیادی از جمله فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها موجب شده  تامین منابع مالی برای ایجاد این سامانه با دشواری هایی همراه گردد. با این حال  تلاش شده  با استفاده از توان و ظرفیت های کارشناسی این مرکز وهمچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  گام هایی در زمینه ایجاد این سامانه برداشته شود از این روی هدف تشکیل این جلسه همفکری و همراهی  اساتید و نخبگان مراکزعلمی و اجرایی استان در جهت هرچه بهترشدن این سامانه می باشد. 

درادامه رییس گروه پژوهش دکترمسعود یحیی زاده گفتند پژوهش هم رویکرد عام  و هم رویکرد خاص دارد. رویکرد خاص مربوط به جامعه ی محققین وپژوهشگران می باشد. می بایست عملکرد پژوهشی آنها رصد شود تا برای برنامه ریزی های آتی ازاین منابع استفاده گردد. 3هدف عمده مد نظراست:1- اطلاعات کافی ازجامعه ی هدف چه محققان وچه پژوهشگران داشته باشیم. 2- سوابق وعملکردشان بررسی شود 3- چه گزارشاتی می توان ازسامانه دریافت نمود

اظهارات مهندس بهرازفولادی پناه مسئول انفورماتیک مرکزآموزش وپژوهش: نیازبه کمک افراد درحوزه های نظری وعملی نرم افزاراحساس میشود تا به اهداف سازمان نائل شویم. بحث پژوهش رامکانیزه وساماندهی نماییم. چیدمان پایه های سیستم درسال جاری صورت میگیرد.

اهمیت: 1/5
منبع:
پست شده توسط: admin
در روز 1399/8/28 ساعت 11:01:31 , شاخه: General