جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح پژوهشی، اداره کل پزشکی قانونی  

شناسایی روش مناسب جهت استخراج دو متابولیت اصلی حشیش در انسان و موش صحرایی
 


جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح پژوهشی، اداره کل پزشکی قانونی

عنوان طرح: شناسایی جهت استخراج دومتابولیت اصلی حشیش در انسان و موش صحرایی

 حشیش، ترکیب سبز، قهوه ای یا خاکستری رنگ مشتق از برگ، دانه، ریشه و گل گیاه شاهدانه

عوارض ناشی از سوء مصرف حشیش:

 • احساس سرخوشی، راحتی و تغییر پیش بینی زمان
 • اختلال در حافظه کوتاه مدت، قضاوت و ادراک
 • اختلال در یادگیری، اجرای فعالیتهای پیچیده، تعادل، موقعیت، زمان واکنش
 •  هذیان، توهم، از دست دادن حس هویت شخصی و اختلالات روانی طولانی مدت نظیر اسکیزوفرنی
 •  اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی میان نوجوانان

اجرای پروتکل:

فاز اول

نمونه: ادرار انسانی + استاندارد

 • تزریق ماده موثره حشیش، به موش صحرایی
 • جمع آوری ادرار موش صحرایی به کمک قفس متابولیک
 • شکستن کانژوگه های گلوکورونید و آزادسازی متابولیتها
 • ادامه فرایند استخراج مشابه عملیات فاز اول

فاز دوم

نمونه: ادرار موش صحرایی تحت تیمار با ماده موثره حشیش که حاوی کانژوگه های گلوکورونید متابولیت های مورد آزمایش می باشد

 • تزریق ماده موثره حشیش به موش صحرایی
 • جمع آوری ادرار موش صحرایی به کمک قفس متابولیک
 • شکستن کانژوگه های گلوکورونید و آزادسازی متابولیتها

ادامه فرایند استخراج مشابه عملیات فاز اول

اهمیت: 1/5
منبع:
پست شده توسط: admin
در روز 1398/6/4 ساعت 09:26:32 , شاخه: General