جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی، شهرداری رشت  

جاسه بررسی عملکرد و ارهئ گزارش طرح های پژوهشی، شهرداری رشت 

با عنوان. امکان سنجی گزینه های فنی کاهش مخاطرات زیست محیطی مدفن سراوان بر اساس تجربیات بین المللی 


 

عنوان: امکان سنجی گزینه های فنی کاهش مخاطرات زیست محیطی مدفن سـراوان بر اساس تجربیات بین المللی

کارفرما: شهرداری رشت

مدفن سراوان یا لندفیل سراوان:

 • دفن در لندفیل از دهه 1960 به عنوان روش دفع مواد زاید شهری مورد استفاده قرار گرفت.
 • دفن زباله های شهر رشت در منطقه جنگلی سراوان از سال 1362 تاکنون
 • پیش از آن، اقداماتی نظیر دپو مواد زاید شهری در مدفن های روباز مورد استفاده قرار می گرفت.
 • پیش از سال 1362، اقداماتی نظیر: سوزاندن، دپو و ... در رشت صورت می گرفت.
 • کپینک مواد زاید دپو شده پیش از آن گاهاً لحاظ نمی گردید.
 • اقداماتی جهت کپیکنگ لحاظ نمی گردد. صرفاً پوشش روزانه صورت می گیرد.
 • اقدامات کنترل فنی، پیشگیرانه و غیره بر مدفن های قدیمی از سال 1985 صورت گرفته است.
 • حداقل اقدامات فنی به صورت ناقص در مدفن سراوان صورت گرفته است.
 • برنامه ریزی جهت تعطیلی کامل مدفن های غیربهداشتی و یا کاهش مخاطرات آن صورت گرفته است.
 • هیچگونه برنامه مدونی در خصوص کاهش مخاطرات صورت نپذیرفته است.
 • آمایش سرزمین جهت احداث لندفیل استاندارد برای دوره بلند مدت صورت گرفته است.
 • هیچگونه برنامه مدونی جهت احداث لندفیل استاندارد وجود ندارد.

مدفن یا مدفن بهداشتی

 • در دهه 1970، در آمریکای شمالی و اروپا:

لندفیل با هدف بهبود اقدامات دفع مواد زاید شهری طرح و اجرا گردید.

هدف عمده، ایجاد تاسیسات و تسهیلات مهندسی به منظور دفع مواد زاید شهری و متعاقباً کاهش پیامدهای زیست محیطی و بهداشت عمومی ناشی از عملیات دفع

عملیات دفن بهداشتی

 • مواد زاید جامد در لایه هایی با ضخامت مشخص دفن و متراکم می شود.
 • اعمال کروم بندی مناسب بر اساس محاسبات شیب
 • کپینگ روزانه مواد زاید با خاک مهندسی، ژئوممبران و ...
 • تکرار مراحل تا مرحله نهایی تکمیل ظرفیت لندفیل

مدفن بهداشتی

 • هزینه حداث و تجهیز لندفیل های مدرن معادل میلیون ها دلار می باشد.
 • هزینه تعیمر و نگهداری و بهره برداری از مدفن مدرن سالیانه بالغ بر میلیون ها دلار می باشد.
 • مدت بهره برداری از لندفیل های متداول با لحاظ فرایندهای تجزیه مواد بین 10 تا 20 سال می باشد (سیستم خود پالایی)

مخاطرات مدفن سراوان

 • بو
 • گاز
 • آتش سوزی مدفن و سرایت به جنگل
 • حشرات، انتقال آلودگی و پرندگان
 • کاهش حجــم مخزن
 • رانش
 • عدم کنترل شیرآبه + افزایش شیرابه
 • اتلاف هزینه
 • اتلاف زمان (روزمرگی و عدم تعیین سناریوی مشخص)
 • کاهش پتانسیل های سرمایه گذاری و بهره برداری
 • برنامه ریزی های نادرست فعلی به عنوان عوامل بازدارنده طرح های آتی

 

 

اهمیت: 1/5
منبع:
پست شده توسط: admin
در روز 1397/10/18 ساعت 09:22:45 , شاخه: General