اخبار

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: به منظور بررسی ظرفیت و ویژگی های سامانه مرکزآموزش وپژوهش های توسعه و آینده نگری برای ایجاد و راه اندازی پایگاه داده های پژوهشی استان