اخبار

جلسه گروه کاری آموزش ،پژوهش وفناوری استان درخصوص بررسی طرح های پژوهشی    [ +0 | -0 ]

جلسه گروه کاری آموزش ،پژوهش وفناوری استان درخصوص بررسی طرح های پژوهشی

دراجرای مصوبه 1399/10/1 جلسه گروه کاری آموزش ،پژوهش وفناوری استان درخصوص بررسی طرح های پژوهشی

جلسه ای درساعت 9  صبح مورخ 1399/10/3  باحضورنمایندگانی ازگروه پژوهش دستگاه های اجرایی برگزار گردید


 

دراجرای مصوبه  1399/10/1جلسه گروه کاری آموزش،پژوهش وفناوری استان درخصوص بررسی طرح های پژوهشی

جلسه ای درساعت 9  صبح مورخ 1399/10/3  باحضورنمایندگانی ازگروه پژوهش دستگاه های اجرایی:  استانداری ،سازمان صنعت معدن تجارت،سازمان جهادکشاورزی،اداره کل راه وشهرسازی واداره کل زندانهای استان درسالن اجتماعات مدیریت مرکزآموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برگزارگردید

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1399/10/6 ساعت 10:52:45, شاخه: General, چاپ, ایمیل