اخبار

فرآخوان دستگاه های اجرایی استان گیلان ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی   [ +0 | -0 ]

فرآخوان دستگاه های اجرایی استان گیلان ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 فرآیند فرآخوان طرح های پژوهشی درچارچوب دستورالعمل بند ز تبصره9 قانون بودجه وبررسی موضاعات مهم حوزه پژوهش با حضورکلیه دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استان ،دانشگاه ها ومراکزتحقیقاتی 


به منظوراجرای مطلوب فرآیند فراخوان طرح های پژوهشی درچارچوب دستورالعمل بندزتبصره 9 قانون بودجه وبررسی موضاعات مهم حوزه پژوهش با حضورکلیه دستگاه های اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استان،دانشگاه ها ومراکزتحقیقاتی جلسه ای راس ساعت 9 صبح مورخه 98/9/11 روزدوشنبه درسالن اجتماعات مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآیندهنگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برگزارگردید.دراین جلسه ابتدا مدیرمحترم مرکزآقای علیرضامحمدی گرفمی طی سخنانی به اهمیت ارزش وجایگاه پژوهش دردستگاههای اجرایی پرداختند. درادامه آقای مسعودیحیی زاده با تشریح فراخوان مسائل پژوهشی در مورد بانک اطلاعات طرح های پژوهشی وهمچنین ارزیابی عملکردپژوهشی توضیحات کاملی ارائه نمودند. این جلسه با پرسش وپاسخ تعدادی ازنمایندگان دستگاه های اجرایی حاضردرجلسه خاتمه یافت.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/9/14 ساعت 11:11:57, شاخه: General, چاپ, ایمیل