اخبار

دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان    [ +0 | -0 ]

دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

برگزاری دوره های آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی از تاریخ 1398/8/25لغایت 1398/9/18در حال برگزاری می باشد

عناوین دوره ها:

1)اصول . ارتقای بهره وری در شرایط رکود

2)برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی


دوره های آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

برگزاری دوره های آموزشی سازمان مدیریت برنامه ریزی از تاریخ 1398/8/25لغایت 1398/9/18در حال برگزاری می باشد

عناوین دوره ها:

1)اصول ارتقای بهره وری در شرایط رکود

2)برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی

آموزش كاركنان فرآيندي است براي سازگاري افراد با محيط متحول سازماني و در نتيجه انطباق سازمان با محيط بيروني،بنابراين هر برنامه آموزشي بايد به نحوي تدوين شود كه نيازهاي حرفه اي كاركنان و مشكالت ناشي از محيط كار را برطرف و موجب افزايش بينش و مهارت افراد در محيط كار گردد

1- عنوان دوره آموزشی: اصول ارتقای بهره وری در شرایط رکود

اهداف آموزشی رفتاری/ عملکردی

- در شرایط رکود اقتصادی با اصول بهره وری آشنا شوند.

- روش های ارتقا بهره وری در شرایط خاص اقتصادی را یاد بگیرند.

2- برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی

اهداف آموزشی رفتاری/عملکردی

- فرآیند تحول و تطور برنامه ریزی را توضیح دهند.

- جایگاه و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی را بیان نمایند.

- مراحل برنامه ریزی استراتزیک را در قالب پروژه عملی اجرا نمایند.

به همین منظور دوره های مذکور در مرکز آموزش و پژوهش و توسعه آینده نگری در حال برگزاری می باشد.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/8/29 ساعت 13:14:11, شاخه: General, چاپ, ایمیل