اخبار

جلسه پیگیری و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای شیوه نامه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی   [ +0 | -0 ]

جلسه پیگیری و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای شیوه نامه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی

جلسه در خصوص اجرای شیوه نامه نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال 1398 و بررسی نحوه عملکرد دستگاه­های اجرایی در محل دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید

  


جلسه مذکور طبق جدول زمانبندی درتاریخ 1398/5/12 و 1398/5/13 دو روز و در سه نوبت در خصوص اجرای شیوه نامه نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال 1398 و بررسی نحوه عملکرد دستگاه­های اجرایی در محل دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار گردید.  

جناب آقای علیرضا محمدی گرفمی سرپرست محترم مرکز آموزش و پژوهش­های توسعه و آینده نگری ضمن تشکر ازکارشناسان محترم پژوهش دستگاه های اجرایی استان که در جهت بهبود اهداف پژوهشی تلاش می کنند اظهار داشتند که پژوهش باید بتواند مساله­ای را در استان حل نماید و امیدوار هستند که خروجی این جلسات پیشرفت رو به جلو برای پژوهش باشد. همچنین خاطر نشان کردند که مرکز آموزش و پژوهش بعنوان همراه و بازوهای شما در کنارتان خواهد بود و هرگاه احساس شد که حضور همکاران مرکز جهت همفکری و راهنمایی برای پیشبرد اهداف دستگاه اجرایی، می تواند موثر باشد با این مجموعه در میان گذاشته شود.

جناب آقای مسعود یحیی زاده، رئیس گروه محترم پژوهش و آینده نگری سازمان خاطرنشان کردند که مسائل دستگاه­های اجرایی می تواند بخشی، فرابخشی و دستگاهی باشد. مسئله باید در حوزه ماموریت، اهداف و وظایف دستگاه­های اجرایی و همچنین کاربردی باشد.

سپس نمایندگان و کارشناسان محترم هر یک از دستگاه های اجرایی به شرح فعالیتهای انجام شده و مشکلات پیش رویشان در خصوص تشکیل کمیته پژوهشی و بارگذاری صورتجلسات کمیته و مساله دستگاه اجرایی در سامانه مرکز آموزش و پژوهش پرداختند و در خصوص انجام دادن و یا انجام ندادن آن توضیحاتی را ارائه دادند.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/5/22 ساعت 11:10:57, شاخه: General, چاپ, ایمیل