اخبار

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی، اداره کل پزشکی قانونی   [ +0 | -0 ]

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی، اداره کل پزشکی قانونی

بررسی نیمرخ روانی و شخصیتی قربانیان تجاوزهای جنسی با هدف روشن سازی عوامل زمینه ساز وقوع جرم

  1. بررسی نیمرخ روانی قربانیان تجاوزهای جنسی 
  2. بررسی نیمرخ شخصیتی قربانیان تجاوز های جنس 
  3. شناسایی عوامل زمینه ساز وقوع تجاوز در قربانی  

بررسی نیمرخ روانی و شخصیتی قربانیان تجاوزهای جنسی با هدف روشن سازی عوامل زمینه ساز وقوع جرم

مجری: اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان

اهداف پژوهش:

  1. بررسی نیمرخ روانی قربانیان تجاوزهای جنسی
  2. بررسی نیمرخ شخصیتی قربانیان تجاوز های جنسی
  3. شناسایی عوامل زمینه ساز وقوع تجاوز در قربانی
  4. تعریف اختلالات روانی بر اساس DSM:

اختلال روانی را می‌توان یک سندرم یا الگوی رفتاری دانست که با احساس ناراحتی یا ناتوانی (تخریب در یک یا چند زمینه‌ی کارکردی) همراه است. همچنین سندرم نباید فقط پاسخی قابل انتظار و تایید شده از نظر اجتماعی نسبت به یک رویداد خاص، نظیر مرگ یک فرد عزیز باشد.

جمعیت مورد مطالعه: کلیه زنان قربانی تجاوز و جرایم جنسی مراجعه کننده به سازمان پزشکی قانونی شهر رشت

 تعداد نمونه: این جمعیت به طور میانگین حدود 150-200 مورد در سال گزارش شده است که از این تعداد ۴۰ نفر آزمودنی مورد پژوهش قرار گرفتند.

روش نمونه گیری : نمونه گیری هدفمند و در دسترس

روش جمع آوری داده ها: دو مرحله، به صورت مصاحبه و سپس پر کردن پرسشنامه ها توسط آزمودنی ها

پیشنهادهای کاربردی:

1 - طراحی برنامه های پیشگیری از وقوع جرم از طریق آگاه سازی نوجوانان در مدارس توسط سازمان پزشکی قانونی

 2 - طراحی وتهیه برنامه های پیشگیرانه و آگاه کننده برای خانواده ها در صدا و سیما توسط سازمان پزشکی قانونی

3 - اجباری نمودن تعداد مشخصی جلسات روان درمانی از طرف سازمان پزشکی قانونی و سازمان بهداشت و خدمات درمانی

4 - ایجاد مراکز روان شناسی و مشاوره با هزینه مناسب برای انواع اقشار جامعه که قربانی این جرایم شده اند.

پیشنهادهای پژوهشی:

1 - تحقیق در زمینه حقوقی جرم تجاوز به عنف

2 - تحقیق در زمینه عوامل جامعه شناختی زمینه ساز وجوع جرم تجاوز

3 - تحقیق در زمینه ریشه ها و علل تبدیل شدن فرد به یک متجاوز جنسی

4 - تحقیق در زمینه تبعات و آسیب های پزشکی ناشی در تجاوز در زنان و دختران

5 - تحقیق در زمینه اثریابی انواع روش های روان درمانی بر قربانیان تجاوزهای جنسی توسط روانشناسان بالینی

6 - تحقیق در زمینه حداقل ساعات مورد نیاز برای هر روش درمانی برای ایجاد تاثیر مثبت پایدار در قربانیان

تجاوزهای جنسی

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/4/22 ساعت 09:37:50, شاخه: General, چاپ, ایمیل