اخبار

تبیین نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال 1398   [ +0 | -0 ]

تبیین نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال 1398

مجری جلسه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان


مجری: مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

جلسه اول: 1398/2/22

در ابتدای جلسه جناب آقای علیرضا محمدی سرپرست مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری پس از خیر مقدم به حاضران در جلسه، در مورد نقش و جایگاه پژوهش در سال جاری در خصوص دبیری کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری و همچنین رویکرد جدید سازمان درتعیین عناوین پژوهشی استان با رویکرد مسئله محوری توضیحاتی را ارائه نمودند.

سپس جناب آقای مسعود یحیی زاده رئیس گروه پژوهش و آینده نگری به تبیین کلیات شیوه نامه و تعریف ابعاد اجرایی و همچنین آثار و رویکرد جدید سال 1398 در خصوص پژوهش های دستگاه های اجرایی با رویکرد مسئله محوری پرداختند. در همین رابطه شیوه نامه پیشنهادی در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری بارگذاری شد و برابر توافق با کارشناسان پژوهشی دستگاه های اجرایی مقرر شد حداکثر تا تاریخ 26/3/1398 نظرات اصلاحی را در این سامانه بارگذاری نمایند.

در پایان نیز سرکار خانم دکتر طاهره صابری به تشریح کلیات رویکرد مسئله محوری در انتخاب عناوین پژوهشی در دستگاههای اجرایی پرداختند.

جلسه دوم: 1398/2/27

جناب آقای مسعود یحیی زاده رئیس گروه پژوهش و آینده نگری درباره تبیین شیوه نامه نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی 1398 صحبت نمودند و در خصوص دو موضوع: 

الف)پیشینه قانونی اعتبارات پژوهشی 

ب) تشریح مراحل انجام کار دستورالعمل 1398 توضیحاتی را ارائه دادند.

ایشان به مسئله یابی در دستگاه های اجرایی تاکید کردند، زیرا مسئله پديده اي است غيرعادي، كه در روند كار سيستم وجود دارد و چون اخلال و بي نظمي ايجاد مي كند سبب افت يا كاهش كمي و كيفي جريان كارها و بازده سيستم مي­گردد و بين وضعيت موجود و آنچه بايد باشد شكاف ایجاد میکند.  

سپس در مورد اینکه دستگاه­ها، مرکز و کارگروه چه اقداماتی باید انجام دهند مواردی را برشمردند.

 سرکار خانم دکتر طاهره صابری به نمایندگی از گروه مهندسی مدیریت نیز در خصوص اهمیت مسئله یابی در دستگا های اجرایی و روند شناسایی مسئله مطالبی را تشریح نمودند.  

در پایان جلسه حاضران، کارشناسان و دبیران کمیته پژوهشی دستگاه ها، سوالات و ابهامات خود را با رئیس گروه پژوهش و آینده نگری در خصوص اجرای شیوه نامه مطرح نمودند.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/3/29 ساعت 08:06:30, شاخه: General, چاپ, ایمیل