اخبار

دوره توجیهی ( بدوخدمت) و تصدی شغل   [ +0 | -0 ]

دوره توجیهی ( بدوخدمت) و تصدی شغل

.برگزاری دوره توجیهی بدو خدمت و آزمون نهایی این دوره با حضور جمعیت هلال احمر استان گیلان: روز پنجشنبه در تاریخ 1398.3.9 به پایان رسید


 

 آموزش های توجیهی (بدو خدمت) و تصدی شغل

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف :

1-آشنا ساختن کارمندان جدید الاستخدام با اهداف و وظایف دستگاه اجرایی محل خدمت آن ها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق فردی و شغلی،محیط کار،قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری.

2-ایجاد توانایی های شغلی (دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدالاستخدام (رسمی،پیمانی و قراردادی) در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می گردد. صدور حکم کار گزینی جدیدالاستخدام منوط به طی این آموزش ها است.

همچنین بر اساس ماده 4 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بند(1/5) نظام آموزش کارمندان(موضوع آموزش های تصدی شغل بدو خدمت)، نسبت به طراحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه ها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل (در صورت تغییر شغل) آن را اجرا نمایند.

برگزاری دوره توجیهی بدوخدمت و آزمون نهایی جمعیت هلال احمر استان گیلان روز پنجشنبه 1398/3/9 برگزار شد.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/3/11 ساعت 08:57:23, شاخه: General, چاپ, ایمیل