اخبار

کلیه دستگاههای اجرایی استان گیلان   [ +0 | -0 ]

کلیه دستگاههای اجرایی استان گیلان

ثبت نام دوره آموزشی توجیهی (بدو خدمت) و تصدی شغل دستگاههای اجرایی استان گیلان


 

 آموزش های توجیهی (بدو خدمت) و تصدی شغل

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف :

1-آشنا ساختن کارمندان جدید الاستخدام با اهداف و وظایف دستگاه اجرایی محل خدمت آن ها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق فردی و شغلی،محیط کار،قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری.

2-ایجاد توانایی های شغلی (دانش،مهارت و نگرش) مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدالاستخدام (رسمی،پیمانی و قراردادی) در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می گردد. صدور حکم کار گزینی جدیدالاستخدام منوط به طی این آموزش ها است.

همچنین بر اساس ماده 4 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بند(1/5) نظام آموزش کارمندان(موضوع آموزش های تصدی شغل بدو خدمت)، نسبت به طراحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه ها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل (در صورت تغییر شغل) آن را اجرا نمایند.

برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.

لذا از دستگاههای اجرایی استان دعوت به عمل می آید، جهت ثبت نام همکاران خود در  دوره آموزشی توجیهی بدوخدمت به سایت  www.er2.mpogl.ir  مرکز آموزش و پژوهش و توسعه آینده نگری سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گیلان مراجعه و اقدامات لازم را مبذول فرمایند .مهلت ثبت نام تا تاریخ 1398/3/20 می باشد.

 

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1398/2/14 ساعت 07:52:57, شاخه: General, چاپ, ایمیل