اخبار

آموزش توجیهی( بدو خدمت ) و تصدی شغل   [ +0 | -0 ]

آموزش توجیهی( بدو خدمت ) و تصدی شغل

آموزش توجیهی بدوخدمت و تصدی شغل شهرداریهای استان گیلان


آموزش توجیهی بدو خدمت که شامل 6 درس می باشد. با حضور 24 شهرداری استان گیلان در 5 گروه مختلف از تاریخ  ( 97/9/24 الی 97/12/5) با گرفتن آزمون نهایی به پایان رسید.

 

 آموزش های توجیهی (بدو خدمت) و تصدی شغل

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف :

1- آشنا ساختن کارمندان جدید الاستخدام با اهداف و وظایف دستگاه اجرایی محل خدمت آن ها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق فردی و شغلی،محیط کار،قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری.

2- ایجاد توانایی های شغلی (دانش،مهارت و نگرش) مورد نیاز برای تصدی شغل توسط کارمندان جدیدالاستخدام (رسمی،پیمانی و قراردادی) در بدو ورود به خدمت طراحی و اجرا می گردد. صدور حکم کار گزینی جدیدالاسخدام منوط به طی این آموزش ها است.

همچنین بر اساس ماده 4 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان دولت، دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی های شغلی و کاربردی کارشناسان مشاغل اختصاصی خود، براساس بند(5/1) نظام آموزش کارمندان(موضوع آموزش های تصدی شغل بدو خدمت)، نسبت به طراحی و تدوین برنامه های تربیت کارشناسان مشاغل اختصاصی اقدام نموده و پس از تصویب برنامه ها در کمیته راهبری آموزش برای کارمندان بدو استخدام و بدو تصدی شغل (در صورت تغییر شغل) آن را اجرا نمایند.

برنامه های تربیت کارشناسان بایستی حداکثر تا پایان سال اول ورود به خدمت افراد و تا شش ماه اول تصدی شغل جدید اجرا شود.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1397/12/21 ساعت 09:03:19, شاخه: General, چاپ, ایمیل