اخبار

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان   [ +0 | -0 ]

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح  پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

بررسی و ارزیابی آثار مصرف بی رویه سموم و آفتکشهای شیمیایی در اراضی برنجکاری بر سلامت کشاورزان شالیکار استان گیلان


مجری: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

ارائه دهنده: دکتر حمید غلامی

به یقین سموم و آفتکشهای شیمیایی بعنوان یک مؤلفه اصلی برای کشاورزی به ویژه شالیکاری در استانهای شمالی کشور شناخته میشود، و نقشی اساسی در افزایش تولید محصول و مبارزه با آفات و امراض گیاهی و متعاقب آن حفظ بهره وری کشاورزی ایفا می نماید. اما دغدغه و نگرانی شدید مسئولین و مردم از اثرات سموم و آفتکشها بر سلامت مردم  و محیط زیست در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. بنابراین در این تحقیق با هدف سنجش و ارزیابی اثرات و پیامدهای مثبت و منفی مصرف سموم شیمیایی کشاورزی و خطرات آن بر سلامت کشاورزان در سطح دو شهرستان برنج خیز گیلان یعنی رشت و آستانه اشرفیه انجام خواهد شد.

  •  تحقيق‌ حاضر را براساس‌ هدف‌ مي‌توان‌ در زمرة‌ «تحقيقات‌ كاربردي‌» به‌ حساب‌ آورد و از نظر روش بررسی این تحقیق بصورت توصیقی - پیمایشی بوده که در فاز اول از نوع مطالعه مقطعی کتابخانه ای و جمع آوری کلیه اطلاعات و مطالعات انجام شده و در فاز دوم از نوع مطالعه میدانی و اسنادی می باشد.که اطلاعات لازمه در مطالعات میدانی از جامعه بزرگ کشاورزان شالیکارگیلانی در دو شهرستان بزرگ برنجکاری یعنی شهرستان رشت و شهرستان آستانه اشرفیه که مبادرت به استفاده از سموم و آفتکش های شیمیایی می نمایند،
  • یافته های تحقیق نشان خواهند داد که کشاورزان شالیکار استفاده کننده از سموم و آفتکش های شیمیایی تا چه اندازه تحت تاثیر اثرات مضر و منفی این سموم بر سلامت محصول و سلامت جسم و جان خودشان می باشند و در مجموع اثرات مثبت و منفی و مضر استفاده بی رویه از سموم شیمیایی بر سلامت کشاورزان چیست و آنان تا چه اندازه به این امر و موضوع مهم آگاهی داشته و تا چه اندازه نسبت به آن حساس و نگران می باشند.
  •    و در نهایت چگونه از طریق آموزشهای لازم بهداشتی و ایمنی و یا ترویج کاهش مصرف سموم و...می توان برای استفاده متعادل و مناسب و جلوگیری از استفاده بی رویه سموم شیمیایی در اراضی برنجکاری استان گیلان از همکاری و مشارکت شالیکاران استفاده بهینه نمود تا شاهد کاهش مصرف آفتکش ها و سموم شیمیایی در اراضی شالیکاری استان گیلان و سایر استانهای شمالی کشور باشیم.این تحقیق همچنین مشخص خواهد نمود که چند درصد از کشاورزان شالیکار گیلانی با مصرف سموم شیمیایی با مشکلات تنفسی ، خستگي مفرط،تب و تعریق زیاد، سرفه و سردرد ، سرگیجه ، التهاب و خارش پوست دست،پا و صورت مواجه می شوند.
اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1397/12/13 ساعت 12:54:34, شاخه: General, چاپ, ایمیل