اخبار

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح پژوهشی، تالاب انزلی   [ +0 | -0 ]

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح  پژوهشی، تالاب انزلی

پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی - فاز دوم


پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی - فاز دوم

کمیته مدیریت تالاب انزلی به عنوان نهادی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و دیگر ذی نفعان درون و اطراف تالاب ایفای نقش می کند. اهداف و وظایف این کمیته در 15 بند(ماده 1 بیانیه تاسیس کمیته مدیریت تالاب انزلی) آورده شده است.

که نه تنها منطقه تالاب، بلکه حوضه آبخیز  آن را نیز پوشش می دهد. (ماده 4، اساسنامه کمیته مدیریت تالاب انزلی)

هدف پروژه:

ایجاد مدیریت جامع تالاب برای تالاب انزلی با دخیل نمودن تاثیر گزار ذینفعان

خروجی های پروژه:

1. ظرفیت کمیته مدیریت تالاب انزلی گسترده تر شده است.

2. فعالیت های پایلوت مشترک تعیین و اجرا شده اند.

3. تجارب و علوم در سطوح داخلی و بین المللی به اشتراک گذاشته شده اند.

فعالیت های اصلی فاز 2 پروژه:

«سال اول» (اردیبهشت 93 – فروردین 94)

  • بررسی و تحلیل وضعیت، فعالیت ها و طرح های کنونی تالاب
  • تهیه طرح های اجرایی هر بخش (هر زیرکمیته فنی)
  • انتخاب فعالیت های الگویی مشترک
  • تهیه طرح های اجرایی برای فعالیت های الگویی مشترک

«سال دوم – اوایل سال پنجم» (فروردین 94 – اواخر 96)

  • اجرا و پایش فعالیت های آزمایشی مشترک

«سال پنجم» (فروردین تا اسفند 97)

  • تهیه طرح میان دوره (2030 – 2020)

در حال حاضر، پروژه در فاز پایانی خود می باشد.

در پایان فوریه (اوایل اسفند ماه) سال جاری، سمینار نهایی برگزار خواهد شد.

طرح میان مدت 2020- 2030 بعنوان یکی از نتایج پروژه، نهایی خواهد شد.

دفتر پروژه، در پایان امسال بسته خواهد شد و تقریبا تمامی کارشناسان ژاپنی ایران را ترک خواهند کرد.

تیم جایکا امیدوار است که اجرای بسیاری از فعالیت های تحت این پروژه، پس از اتمام آن نیز ادامه یابد.

خوشحال خواهیم شد اگر طرح میان مدت بتواند به حفظ تالاب انزلی کمک نماید.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1397/11/30 ساعت 08:18:57, شاخه: General, چاپ, ایمیل