اخبار

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح پژوهشی   [ +0 | -0 ]

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح پژوهشی

امکان سنجی گزینه ایی  فنی کاهش مخاطرات یست محیطی مدفن سراوان


کارفرما: شهرداری رشت       

 ارائه دهندگان : دکتر ابراهیم شجاعی و مهندس اسماعیل ایزدی    

این جلسه به بحث و بررسی در مورد پایداری شیب و انواع شیب لندفیل و همچنین پارامترهای موثر بر تحلیل، هوش مصنوعی، بررسی نتایج مدل ها و در انتها هم به امکان سنجی گزینه های فنی کاهش مخاطرات زیست محیطی مدفن سـراوان بر اساس تجربیات بین المللی پرداخته شد.

 

برخی از آسیب های ناشی از محل نامناسب لندفیل سراوان شامل:

1 – محل نامناسب لندفیل که در واقع منطقه جنگلی می باشد و هر ساله موجب از بین رفتن این جنگل ها و پوشش گیاهی بدلیل افزایش سطح لندفیل، آتش سوزی در منطقه لندفیل و بدلیل حرکت شیرابه ها و آلودگی های ناشی از لندفیل می گردد.

2 – عدم در نظر گرفتن شیب مناسب برای منطقه برای لندفیل که موجب جاری شدن شیرابه به ویژه همراه با رواناب سطحی می گردد.

3 – نامناسب بودن منطقه لندفیل به دلیل بالا بودن میزان بارش در منطقه که سبب افزایش رطوبت و افزایش شیرابه می گردد.

4 – نزدیکی به رودخانه های مجاور که موجب آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی می گردد.

5 - از بین رفتن جنبه های تفریحی

6 - مسمومیت و مرگ و میر پرندگان

 

               

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1397/10/25 ساعت 07:38:18, شاخه: General, چاپ, ایمیل