اخبار

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی،

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی،    [ +0 | -0 ]

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی،

جلسه بررسی عملکرد و ارائه گزارش طرح های پژوهشی ، موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر واداره کل هواشناسی استان گیلان


 

کارفرما: موسسه بین المللی تاسماهیان دریای خزر با پشتیبانی و حمایت استانداری استان گیلان

عنوان طرح:

جايگزيني پروتئينهاي گياهي و جانوري  بجاي پودر ماهي  با هدف توليد جيره اقتصادي تاسماهيان

 

اهداف طرح:

1-تعيين قابليت هضم ظاهري و عملكرد منابع پروتئين عمده در جيره غذايي فيلماهي پرورشي شامل پودرماهي،گلوتن ذرت، گلوتن گندم، كنجاله سويا، كنجاله كانولا، پودرگوشت، پودر ضايعات مرغ و پودرخون.

2- دستيابي به تاثيرات جايگزيني پرميكسي از منابع پروتئين  ارزان قيمت بجاي پودر ماهي  بر  شاخصهای رشد ، آنزيمهاي گوارشي و شاخصهاي فيزيولوژيك (شاخصهاي سيستم ايمني، بيوشيميايي و هماتولوژ‍یك) فيلماهي دردوره پرواربندي

3- ارائه يك الگوي مناسب در خصوص جايگزيني پرميكسي از منابع پروتئين گياهي و حيواني ارزان قيمت جايگزين در جيره تجاري  فيلماهي

 

 

مطالعه مقادیر حدي داده هاي جوي استان گیلان

کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گیلان

مجري: دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

در این پژوهش از داده هاي بلند مدت ایستگاه ها و هم چنین از داده هاي ایستگاه هاي که در طی ده سال اخیر تاسیس شده بودند استفاده شده است. کارهاي اصلی که در خصوص تعیین مقادیر حدي در پروژه انجام شده، براساس شاخص هاي است که هیئت بین الدول تغییر اقلیم تعیین نموده است. در راستاي بررسی دما و بارش، بنا به درخواست کار فرما، تعیین برخی از شاخص ها براي باد نیز در این مطالعه لحاظ شده است. نتایج مطالعه نشان از دارا بودن روند معنی دار در برخی از کمیت ها نظیر، درصد سالانه تعداد روز همراه با دماي بیشینه بالاتر از صدك نودم براي ایستگاه هاي منجیل، آستارا و رشت داراي روند صعودي بوده، مجموع سالانه تعداد  6 روز متوالی با دماي بیشینه بالاتر از صدك نودم، ایستگاه هاي منجیل، آستارا و رشت داراي روند صعودي است.  مجموع سالانه تعداد روز همراه با بارش بیش از صدك 95 در ایستگاه هاي رشت، بندرانزلی، آستارا و منجیل داراي روند نبوده اند.

 

 

 

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1397/9/3 ساعت 12:42:16, شاخه: General, چاپ, ایمیل