اخبار

پیگیری اقدامات پژوهشی دستگاه های اجرایی و هماهنگی برای تعیین طرح های پژوهشی سال 1400   [ +0 | -0 ]

پیگیری اقدامات پژوهشی دستگاه های اجرایی و هماهنگی برای تعیین طرح های پژوهشی سال 1400

پیگیری اقدامات پژوهشی دستگاه های اجرایی و هماهنگی برای تعیین طرح های پژوهشی سال 1400 صبح روزشنبه مورخ  1399/11/11  با حضور دستگاه هاای اجرایی برگزار شد


پیگیری اقدامات پژوهشی دستگاه های اجرایی و هماهنگی برای تعیین طرح های پژوهشی سال 1400 صبح روزشنبه مورخ  1399/11/11  با حضور دستگاه هاای اجرایی برگزار شد

در جلسه فوق گزارشی از اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی و عملکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی در سال 1399 و همچنین گزارشی از اهمیت هدف گذاری دقیق و منسجم برای سال 1400  توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ارائه شد. نماینده محترم دانشگاه گیلان هم  در مورد تعامل اعضای هیات علمی دانشگاهها  با دستگاه های اجرایی و نحوه ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات مواردی را بیان نمودند.

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1399/11/12 ساعت 13:08:36, شاخه: General, چاپ, ایمیل