اخبار

تغییر شماره حساب از بانک ملی به بانک مرکزی   [ +0 | -0 ]

تغییر شماره حساب از بانک ملی به بانک مرکزی

تغییر شماره حساب از بانک ملی به بانک مرکزی، مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان


پیرو دستور معاون محترم نظارت مالی و رییس خزانه معین استان مبنی بر بستن کلیه حسابهای بانکی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار کلیه دستگاههای اجرایی استان می رساند شماره حساب درآمد اختصاصی این مرکز تغییر نموده است و کلیه پرداختی ها می بایست با شماره حساب جدید و به صورت ساتنا یا پایا نزد بانک مرکزی صورت پذیرد. ضمناً درج شماره شناسه پرداخت جهت واریز شهریه آموزشی الزامی می باشد.
 IR700100004001004503025663 - شماره شبا

بنام تمرکز وجوه اختصاصی سازمان برنامه بودجه کشور نزد بانک مرکزی 

 392004552102500000000000000052 - شناسه پرداخت
     

 

اهمیت: 1/5


تگ‌ها:  

نظرات

پست شده توسط: admin
در روز 1399/11/6 ساعت 09:10:07, شاخه: General, چاپ, ایمیل