کمیته صاحبنظران توسعه

برگزاری چهارمین جلسه ماهانه انجمن‌های تخصصی و صاحب نظران توسعه گیلان   [ +0 | -0 ]

برگزاری چهارمین جلسه ماهانه انجمن‌های تخصصی و صاحب نظران توسعه گیلان

عصر روز شنبه 2 تیر ماه، چهارمین جلسه ماهانه انجمن‌های تخصصی و صاحب نظران توسعه گیلان با دستور کار بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تحول گردشگری استان در دفتر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد.


ه گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، در این نشست با توجه به مطالب ارائه شده در جلسه قبلی، حاضران به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

از جمله موارد مطرح‌شده عبارتند از : لزوم توجه به توسعه گردشگری از منظر توسعه پایدار، استفاده از ظرفیت جامعه محلی برای پایدار نمودن طرح‌های گردشگری، ارتقای فرهنگ گردشگری، شیوه‌های تأمین مالی و مکانیزم‌های اجرا و جذب سرمایه‌گذار، الویت‌بندی محورهای طرح‌های توسعه گردشگری بر اساس ظرفیت‌های اجرایی استان.

پس از اظهارات اعضای حاضر در جلسه، علی رحیم‌پور مشاور عالی استاندار گیلان در امور گردشگری با بیان این نکته که اگر در حوزه گردشگری به صورت نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده ورود نکنیم، روند کنونی تغییر کاربری اراضی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت، بر رویکرد استاندار گیلان در راستای توجه عالمانه به توسعه گردشگری در استان و استفاده از دانش صاحب‌نظران در این زمینه تأکید کرد.

کیوان محمّدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان نیز در ادامه جلسه، ضمن اشاره به اهمیت گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه استان و گسترده بودن مباحث مربوطه گفت: در قالب جلسات انجمن‌های تخصصی و صاحب‌نظران توسعه استان، محورها و حوزه‌های منتخب در حوزه گردشگری، با جزئیات بیشتری طی جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل