کمیته صاحبنظران توسعه

برگزاری دومین جلسه انجمن‌های تخصصی و صاحب نظران توسعه استان گیلان    [ +0 | -0 ]

برگزاری دومین جلسه انجمن‌های تخصصی و صاحب نظران توسعه استان گیلان

عصر روز شنبه اول اردیبهشت ماه، دومین جلسه انجمن‌های تخصصی و صاحب نظران توسعه استان گیلان در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، در این جلسه در خصوص مصوبات جلسه اول و اخذ دیدگاه‌ها درباره آئین‌نامه و همچنین دستور کار جلسه با موضوع تهدیدات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طرح آمایش استان بحث و تبادل نظر شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در این نشست در سخنانی با بیان اینکه همیشه دغدغه‌هایی برای استان داشته و داریم گفت: براین اساس سعی کردیم فضایی را فراهم آوریم تا صاحب‌نظران در این جلسات  به منظور ارائه پیشنهادات دیدگاه‌ها و الویت‌بندی‌ها و راه‌حل‌های راهبردی خود در خصوص توسعه استان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، محیط‌زیست و...  گردهم‌آیند تا با یاری یکدیگر فضای بهتری را برای گیلان رقم بزنیم و اثرگذاری خود را در عمل نشان دهیم.

کیوان محمّدی ضمن درخواست از جمع حاضر مبنی بر معرفی افراد صاحب‌نظر دیگر در جهت تقویت جلسات  ادامه داد: پس از احیای سازمان سعی کردیم پاسخ اینکه محور توسعه استان چه باشد را با کمک مطالعات آمایش سرزمین بررسی علمی نماییم. لذا بهترین گروه را برای بازنگری طرح آمایش استان انتخاب کردیم. اگر در طرح آمایش استان وفاق بین نمایندگان محترم، مدیران، فرمانداران و... ایجاد شود به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: ما پنج محور محیط‌زیست، کشاورزی، گردشگری، صنعت و تجارت را به عنوان مهم‌ترین مسائل استان مشخص کردیم، چراکه توسعه استان نمی‌تواند حول یک محور باشد. ممکن است یک محور مزیت بیشتری نسبت به سایر محورها داشته باشد که این مهم می‌تواند در چنین جلساتی به جمع‌بندی برسد.


نظرات

شاخه: General, چاپ, ایمیل