کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

اعضای کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می شوند:

 

الف - اعضای ثابت:

۱- استاندار (رییس(

۲- رییس سازمان استان (‌دبیر(

۳- یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۴- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ - مدیرکل آموزش و پرورش استان

۶ - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۷- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان

۸ - رییس جهاد دانشگاهی استان

۹- مدیرکل استاندارد استان

۱۰- رییس پارک علم و فناوری استان

۱۱- مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۱۲- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۱۳- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

 

ب - اعضای متغیر:

۱- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۲- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۳- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۴- مدیرکل حفاظت محیط­زیست استان

۵ - مدیرکل هواشناسی استان

۶ - رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

۷- رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

۸ - رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استانی

۹- رییس بنیاد ملی نخبگان استان

۱۰- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت.

۱۱- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد