وظايف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

وظايف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:

 

الف - بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص طرح‌های توسعه عمران منطقه­ای، ناحیه­ ای، روستایی و شهری، طرح­های مجموعه‌های شهری، طرح‌های بهسازی، نوسازی و مرمت بافت‌های قدیمی‌ و فرسوده، تبدیل روستا به شهر، طرح‌‌های ساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت­گاه­های غیررسمی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، اسناد توسعه استان و الزامات پدافند غیرعامل به مراجع قانونی ذی­ربط.

ب- تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­ عالی ذی­ربط از جمله شورای ­عالی شهرسازی و معماری ایران.

پ - بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه­های توسعه استان در حوزه­های زیربنایی.

ت - بررسی و ارایه سازوکارهای لازم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر‌‌‌ها و محدوده روستاها.

ث - بررسی راهکارهای افزایش مشارکت‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای توسعه زیرساختی شهر‌‌‌‌ها، روستا‌‌‌‌ها و مناطق عشایری استان.

ج - ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای زیرساخت‌‌های مقاوم و پیگیری تحقق روستاها و شهر‌‌‌‌های پایدار و تاب­آور.

چ - پیگیری ارتقای دسترسی به آب سالم و سامانه جمع­آوری و تصفیه فاضلاب در سطح استان و بررسی و ارایه سازوکارهای نحوه بهره­برداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخش­های اقتصادی.

ح - بررسی مسایل و مشکلات روستاییان و عشایر و ارایه پیشنهادهایی برای راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایر.

خ - بررسی و پیشنهاد برنامه­ های توانمندسازی دهیاران و بهره­گیری از ظرفیت آنها در پیشبرد امور توسعه روستاها.

د - بررسی و پیگیری طرح­های مدیریت بحران و حوادث طبیعی.

ذ - ارایه راهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی (از قبیل بین شهری، شهری، روستایی، ریلی و هوایی) و ارتقای وضعیت ایمنی راه­ها.

ر - بررسی برنامه ­های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارایه سازوکارهایی برای توسعه ظرفیت‌های ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

ز - بهره‌برداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبط.

ژ - پیگیری انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهر‌‌‌‌ها و سکونت­گاه ­ها.

س - بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه­ های توسعه کمی و کیفی مسکن و زیرساخت­های مناطق شهری و روستایی و عشایر

ش - بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم­انداز استان.

ص - بررسی برنامه‌های توسعه میان‌مدت استانی، شهرستانی، طرح‌های توسعه ناحیه‌ای و طرح‌‌های منظومه روستایی از منظر ملاحظات آمایشی، محیط­زیستی و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنها.

ض - تسهیل اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی شورای­­عالی آمار و شورای­عالی آمایش سرزمین.

ط - بررسی و ایجاد هماهنگی آمار‌‌‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی استان.

ظ - بررسی و پیشنهاد شاخص­ها و اولویت­های آماری مورد نیاز برنامه­های توسعه استان.

ع - بررسی و ارایه تدابیر لازم برای تهیه نقشه‌های اصلی سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و داده­های مکانی استان و به‌روز‌رسانی آن.

غ - پیشنهاد سیاست­ها و راهکارهای لازم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش تحقق آنها.

ف - بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهر‌‌‌‌ها و روستاها در چهارچوب سند آمایش سرزمین.

ق - بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سطح استان.

ک - بررسی برنامه­های مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونت‌گاهی و استقرار جمعیت و فعالیت در استان در پیوند با اسناد فرادست.

گ - بررسی و ارایه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت­سازی نهادی و انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار.

ل - بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخص­های توسعه پایدار در پهنه استان براساس دیدگاه‌های برنامه­ ریزی منطقه‌ای.

م - بررسی و تسهیل ارتقای زیست­بوم (اکوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستی در پهنه استان.

ن - بررسی و ارایه راهکار‌‌‌‌های مقابله با پدیده بیابان‌زایی، گرد و غبار و ریزگردها.

و - بررسی و ارایه راهکارهای برنامه­ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی استان.

ه - راهبری زیرساخت داده‌های مکانی ( SDI ).

ی - پیگیری اجرای طرح­های آمایشی مصوب استان و بررسی سیاست­های ارتقای دسترسی به انرژی­های پاک و مقرون به­صرفه در سطح استان.