وظايف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری

وظايف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:

 

الف - ارایه برنامه ­هایی برای اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

ب - پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با امور اقتصادی و بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچوب برنامه‌های توسعه.

پ - ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

ت - ارایه برنامه ­های حمایت از جریان­ های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.

ث - ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان.

ج - ارایه شیوه­ های افزایش تولید ناخالص داخلی استان.

چ - ارایه برنامه­ هایی برای ترغیب و ترویج روش­ها و الگو‌‌‌های تولید و مصرف پایدار در سطح استان.

ح - ارایه برنامه­ هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت­سازی اقتصادی خانوارهای استان.

خ - بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت­های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی.

د - پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش‌‌های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی.

ذ - بررسی علل رکود یا توقف واحد‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل.

ر - بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز - بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.

ژ - پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت.

س - پیگیری مصرف بهینه آب در بخش­های اقتصادی.

ش - بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.

ص - ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع­بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری.

ض - ارایه سازوکارهایی برای بهره­گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی.

ط - ارایه برنامه ­هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان.

ظ - تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان.

ع - تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­عالی ذی‌ربط از جمله شورای­عالی اشتغال و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‏ای و مهارتی.

غ - ارایه برنامه ­هایی برای حمایت از سرمایه­گذاری در کارآغازیان (استارت آپ­ها)، کسب و کار‌‌‌های نوپا و دانش‌بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.

ف - بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه­ یافته، روستایی و مرزی در چهارچوب برنامه‌های توسعه و اهداف توسعه پایدار.

ق - ارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه‌گذاری‌‌ها و اقدامات توسعه‌ای نظام بانکی و بخش‌های غیردولتی براساس اولویت‌های اسناد توسعه‌ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ک - پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه ­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی.

گ - بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی 

سازمان‌‌های مرتبط از جمله بانک­ها، اداره‌کل تأمین اجتماعی و اداره‌کل امور مالیاتی

ل - بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش­های فنی، حرفه‏ای و مهارتی در چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری.

م - ارایه برنامه­ های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت‌های اولویت­دار با رعایت تصمیمات شورای­عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین.

ن - بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی­ و­ حرفه­ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار.