وظايف کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

وظايف کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:

 

الف - تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های ­عالی مرتبط از جمله شورای­عالی آموزش و پرورش، شورای­عالی انقلاب فرهنگی و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی.

ب - هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی

پ - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری و شهرک­های فناوری و شرکت­های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه­ گذاری.

ت - تمهید راهکارهایی برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در جهت رفع نیاز‌‌‌‌‌های پژوهشی استان و کشور.

ث - تمهید برنامه ­هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان.

ج - بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

چ - هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی استان به منظور ارتقای هم‌افزایی،کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اجرای پژوهش­های غیرضروری و تکراری.

ح - بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت­های پژوهشی استان و جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه­های اجرایی به سمت آن.

خ - پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور.

د - پایش و پیگیری وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش­ عالی در استان.

ذ - تمهید برنامه­ هایی برای حمایت از تجاری­ سازی ایده ­ها، نوآوری­ها، اکتشافات و اختراعات.

ر - اتخاذ سیاست­هایی برای انطباق رشته­ های تحصیلی مراکز آموزش­عالی متناسب با مزیت­های منطقه­ای و نیازهای بازار کار استان.

ز - بررسی راه­ های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی.

ژ - بررسی و ارایه راهکارهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مربوط.

س - بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت­های نظام آموزش فنی، حرفه­ای و مهارتی استان به تفکیک بخش­های اقتصادی در تمامی سطوح علمی بر اساس آمایش سرزمین.

ش - بررسی و ارایه پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهره­برداران و نظام­های حرفه­ای و کلیه ذی­نفعان آموزش­های مهارتی در مراحل مختلف.

ص - همکاری در تدوین و زمینه­سازی برای استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در استان.

ض - پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر مناطق روستایی و محروم.

ط - پیگیری توسعه آموزش­های مهارتی و کاربردی.

ظ - تمهید برنامه­ هایی برای تجلیل از چهره­های برتر پژوهشی و فناوری.