نظرسنجی سایت

نظرسنجی کیفیت سایت سازمان

سوال: رضایت شما از اطلاع رسانی سازمان در خصوص بخش نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و ... چگونه است؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سوال: رضایت مندی شما از شفافیت اطلاعات ارائه شده در سایت چگونه است؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سوال: آیا کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده مناسب است؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سوال: آیا دسترس پذیری سایت به جهت سهولت در استفاده از آن مناسب است؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سوال: آیا طراحی و گرافیک سایت مناسب است؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
سوال: به طور کلی چه میزان از نیازهای شما از طریق این تارنما برآورده می شود؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد


مشاهده نتیجه خلاصه | مشاهده نتیجه نمودار | مشاهده نتیجه لیست | مشاهده نتیجه اکسل
بازگشت