برگزاری وبینار مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی   


مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به منظور برقراری عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی مخاطبان با استفاده از فناوری های نوین آموزشی اولین دوره وبینار را توسط استاد برجسته جناب آقای پروفسور ساعتچی تحت عنوان :"مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی" در تاریخ 96/8/1 برگزار می‌کند.


مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به منظور برقراری عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی مخاطبان با استفاده از فناوری های نوین آموزشی اولین دوره وبینار را توسط استاد برجسته جناب آقای پروفسور ساعتچی تحت عنوان :

"مولفه های بنیادین بهره وری نیروی انسانی"

در تاریخ 96/8/1 برگزار می‌کند.

 علاقه مندان می توانند در سامانه آموزش er2.gilan.ir  در بخش سمینا و وبینار با کد دوره 9621402010129 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1396/7/27 ساعت 09:48:32 , شاخه: خبرهای ملی