دیدار مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  


صبح روز چهارشنبه( 6 اسفندماه)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان دیدار رد.


منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1399/12/6 ساعت 10:14:20 , شاخه: خبرهای ملی