نشست مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس گیلان با ریاست و اعضای شورای پایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  


صبح روز دوشنبه (28 مهرماه) نشست مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه قدس گیلان با ریاست و اعضای شورای پایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد.


منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1399/7/28 ساعت 11:24:18 , شاخه: خبرهای ملی