برگزاری وبینار آموزش در دوران پاندمی کرونا-فرصت ها و چالش ها  


مرکز پژوهش توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، سی و پنجمین نشست علمی تخصصی تحت عنوان «آموزش در دوران پاندمی کرونا - فرصت ها و چالش ها» را در تاریخ نهم مهرماه سال جاری با چهار سخنران و با حضور همکاران محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها به صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار کرد.


متن خلاصه ای از  مطالب مطرح شده در این وبینار، از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

دریافت فایل

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1399/7/19 ساعت 14:22:10 , شاخه: خبرهای ملی