دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  


ظهر روز سه شنبه (15 مهرماه) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کرد.


منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1399/7/15 ساعت 14:18:26 , شاخه: خبرهای ملی