اخبار سازمان

برگزاری دوّمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در سال 95   [ +106 | -35 ]

برگزاری دوّمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در سال 95

دوّمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در سال 95 با موضوع "برنامه‌ریزی منطقه‌ای با رویکرد اقتصاد مقاومتی" با سخنرانی دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ساعت 11/30 مورخ 30 اردیبشهت ماه 1395 در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار می‌شود


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به منظور ترویج فرهنگ توسعه با محوریت بهبود نقش و جایگاه گیلان در توسعه ملی و آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان با مباحث علمی و اجرایی مطرح در سطح ملی و اخذ نظرات کارشناسی صاحبنظران در تدوین برنامه ششم توسعه، مبادرت به برگزاری سلسله نشستهای علمی تخصصی در این خصوص نموده است، از اینرو نشست تخصصی با موضوع  "برنامه‌ریزی منطقه‌ای با رویکرد اقتصاد مقاومتی" با سخنرانی دکتر فرشاد مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ساعت 11/30 مورخ 30 اردیبشهت ماه 1395 د در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار می‌شود.

مدیران دستگاههای اجرایی و صاحبنظران توسعه استان و کارشناسان سازمان در این جلسه دعوت شده اندتگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل