اخبار سازمان

برگزاری اوّلین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در سال 95   [ +108 | -26 ]

برگزاری اوّلین نشست تخصصی  توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان در سال 95

اوّلین نشست تخصصی  توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در سال 95 با موضوع "توانمندی‌های  استان گیلان و راه‌های بهره‌برداری از آنها با‌توجه به اقتصاد مقاومتی"  با سخنرانی پرفسور پرویز کردوانی جغرافیدان برجسته ایرانی ساعت 30/11مورخ 26 فروردین ماه 1395 در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار می‌شود.


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به منظور ترویج فرهنگ توسعه با محوریت بهبود نقش و جایگاه گیلان در توسعه ملی و آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان با مباحث علمی و اجرایی مطرح در سطح ملی و اخذ نظرات کارشناسی صاحبنظران در تدوین برنامه ششم توسعه، مبادرت به برگزاری سلسله نشستهای علمی تخصصی در این خصوص نموده است، از اینرو نشست تخصصی با موضوع  "توانمندی‌های  استان گیلان و راه‌های بهره‌برداری از آنها با‌توجه به اقتصاد مقاومتی"  با سخنرانی پرفسور پرویز کردوانی جغرافیدان برجسته ایرانی ساعت 30/11مورخ 26 فروردین ماه 1395 در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار می‌شود.

مدیران دستگاههای اجرایی و صاحبنظران توسعه استان و کارشناسان سازمان در این جلسه دعوت شده اندتگ‌ها:  

نظرات

ارسال نظر

نام کاربر:
عنوان:
نظر:
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل