برگزاری سی و چهارمین نشست تخصصی توسعه   


سی و چهارمین نشست تخصصی توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با موضوع "پیش نیازهای فعالیت‌های مولد با تأکید بر شرایط استان گیلان" با سخنرانی دکتر حسن افراخته رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران برگزار خواهد شد.


سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به منظور ترویج فرهنگ توسعه با محوریت بهبود نقش و جایگاه گیلان در توسعه ملّی و آشنایی مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی استان با مباحث علمی و اجرایی مطرح در سطح ملّی، مبادرت به برگزاری سلسله نشست های علمی تخصصی با محوریت مباحث توسعه پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی نموده است. از اینرو سی و چهارمین نشست تخصصی توسعه با موضوع "پیش نیازهای فعالیت‌های مولد با تأکید بر شرایط استان گیلان" با سخنرانی دکتر حسن افراخته رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران ساعت 11 روز پنج‌شنبه 97/2/27 در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان برگزار می‌شود.

منبع:
پست شده توسط: روابط عمومی
در روز 1397/2/24 ساعت 11:45:35 , شاخه: خبرهای ملی