اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: برگزاری جلسه مشترک کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شورای فنی استان با انجمن صنفی کارفرمائی صنایع بتن آماده و فرآورده های بتنی گیلان